Onze visie
Wat is onze visie op coaching?

Wij geloven dat in elk van ons de kracht en oplossingen zitten om veel hindernissen te overwinnen en talenten te laten bloeien. Een professionele begeleiding, gezonde dosis empathie en betrokken confrontatie tezamen met een flinke scheut paardenkracht: het ideale recept om uw innerlijke energie en inzichten aan te boren. Wij geloven in de veerkracht van elke mens!

Veiligheid, discretie en geborgenheid dragen we hoog in het vaandel. We dagen je tegelijkertijd ook uit om je eigen grenzen te verleggen. Dit alles op maat van jezelf, en vraag gestuurd.

Sir John Whitmore, de grondlegger van het vaak gebruikte GROW model, definieert coaching als volgt: “ Coaching is unlocking a person’s potential to maximize its own performance. It is helping them to learn, rather than teaching them.” of met andere woorden: coaching is het stimuleren en begeleiden van het leren van de coachee. Coaching stimuleert het zelfoplossend vermogen en de veerkracht van de mens. Als coach verleg je stenen in de rivier van de coachee en ga je samen op pad.

Waarom paarden?
 • Paarden zijn meesters in communicatie en spiegelen je binnenste gevoelens en gedachten.
 • Ze zijn zeer sensitief en geven onmiddellijk feedback over je gedrag in het hier en nu. Dit doen ze door je lichaamstaal (bv. hartslag, ademhaling, spierspanning) te lezen en hierop te reageren.
 • Paarden helpen je met voelen, intuïtief handelen, en het herontdekken van jouw relatiegerichtheid en lichaamswijsheid.
 • Bovendien geven paarden perfect aan wanneer je denken, voelen en handelen niet op één lijn zitten. Op deze manier ontstaan er snel inzichten en worden werkpunten zichtbaar.

Heel belangrijk is de vertaalslag na het contact met de paarden: we vertalen de inzichten langs het paard naar uw dagdagelijks leven en werkvloer. Samen met het paard oefenen we nieuwe denkpistes, gedragingen, overtuigingen in, en sturen we bij.

paard als gids

Onze methodiek is een continu groeiende en bijgestuurde combinatie van verschillende stromingen in ondersteuning van zelfontwikkeling en zelfontplooing:

 • Inspirerend coachen (Jef Clement): Hier staan centraal een milde kijk naar onszelf, coachen met lef, inspirerend adviseren, constructief conflict stimuleren, en op zoek gaan naar dynamiek en enthousiasme
 • Horsefulness (Karine Vandenborre) en mindfulness: vanuit het nu, via ademhalingstechnieken en mildheid voor jezelf en omgeving en paard je lichaams en gevoelsbewustzijn vergroten
 • Script As Methode (SAM): SAM laat je handen en hersenen samenwerken. Al tekenend en kleurend gaat je gevoel stromen.
 • NLP (Neuro Liguïstisch Programmeren): focus op waarneming en reactie op onze omgeving, gedrags- en denkpatronen blootleggen en bijsturen
 • Transactionele Analyse (Erik Berne): coaching vanuit ego posities, bewustwording en gedrag
 • Systemisch denken: benadering waarin het doel van individu of team in de context en groter geheel wordt geplaatst. We kijken naar relaties en dieperliggende krachten binnen uw omgeving of organisatie die de situatie beïnvloeden
 • Verbindende communicatie (Marshall Rosenberg): leren uitspreken van eigen gevoelens en behoeftes, empathisch luisteren
 • Visual Harvesting: unieke en creatieve techniek om ideeën, gevoelens, gedachten te boosten en oogsten door te werken met visualisaties zoals tekeningen en tekst. Dit helpt om verbanden te lezen zien en diepere inzichten te krijgen
 • Provocatief coachen: uitgaand van de veerkracht van een mens, met humor, uitdaging en warmte aanzetten tot sterkere relativering zelfbewustzijn
 • Wandelcoaching: op stap in de natuur opent je zintuigen, geeft nieuwe inzichten en rust